TESTIRANJA

Fiziološka testiranja

Poleg klasičnih stopnjevalnih testov, Conconi,…, ponujamo tudi testne protokole, ki so prilagojeni merjenju mišične oksigenacije. Na podlagi le te, se določi in ne izračuna trening cone, ugotovi kateri sistem nas omejuje pri dosežkih, določi optimalne regeneracijske čase, … Protokoli so prilagojeni posamezni športni disciplini in željeni informaciji. Testiranja izvajamo v laboratoriju in na terenu.

Med testiranji merimo naslednje parametre:

• CompuTrainer / Tacx NEO: moč, kadenca

• CPET: srčna frekvenca (opcijsko R-R interval), frekvenca dihanja (Rf), ventilacija (VE), poraba kisika (VO2), % izdihanega kisika (FeO2)

• bližnje infrardeča spektroskopija (NIRS): koncentracijo oksihemoglobina v krvi (O2Hb) – oskrba mišice s kisikom, koncentracijo deoksihemoglobina v krvi (HHb) – poraba kisika v mišici, skupno koncentracijo hemoglobina v krvi (tHb), saturacija tkiv (%TSI), vrednosti kisika v mišici (SmO2).

• laktat

Na podlagi rezultatov testiranj, se določijo smernice in osnovna priporočila za trening. Vadbene cone se lahko določijo glede na moč, frekvenco srca, tempa ali mišične oksigenacije. V kolikor je športnik v daljšem časovnem obdobju opravil več testiranj, naredimo primerjavo rezultatov le teh in analizo napredka.

Testni protokoli prilagojeni merjenju mišične oksigenacije:

• določitev trening con

• analiza trenutne pripravljenosti (ocena je osnovana na podlagi fizioloških omejitev, ki posameznika omejujejo)

• določitev optimalnega protokola ogrevanja

• določitev priporočil o intenzivnosti in dolžini intervala, regeneracije pri HIIT vadbi

Oksigenacija skeletne mišice

70
 • moč [W]
 • kadenca [rpm]
 • tempo
 • srčna frekvenca [hr/min]
 • laktat
 • oksigenacija skeletne mišice [SmO2]
 • oksihemoglobin [O2Hb]
 • deoksihemoglobin [HHb]
 • skupni hemoglobin, pretok krvi v mišici [tHb]
 • poraba kisika [VO2]
 • frekvenca dihanja [Rf]
 • ventilacija [VE]
 • % izdihanega kisika [FeO2]
 • poraba kalorij [EE]
 • ventilacijski ekvivalent VE/VO2]
 • volumen vdiha [TV]
 • ekonomičnost

Poraba kisika VO2

70
 • moč [W]
 • kadenca [rpm]
 • tempo
 • srčna frekvenca [hr/min]
 • laktat
 • oksigenacija skeletne mišice [SmO2]
 • oksihemoglobin [O2Hb]
 • deoksihemoglobin [HHb]
 • skupni hemoglobin, pretok krvi v mišici [tHb]
 • poraba kisika [VO2]
 • frekvenca dihanja [Rf]
 • ventilacija [VE]
 • % izdihanega kisika [FeO2]
 • poraba kalorij [EE]
 • ventilacijski ekvivalent VE/VO2]
 • volumen vdiha [TV]
 • ekonomičnost

Laktat

70
 • moč [W]
 • kadenca [rpm]
 • tempo
 • srčna frekvenca [hr/min]
 • laktat
 • oksigenacija skeletne mišice [SmO2]
 • oksihemoglobin [O2Hb]
 • deoksihemoglobin [HHb]
 • skupni hemoglobin, pretok krvi v mišici [tHb]
 • poraba kisika [VO2]
 • frekvenca dihanja [Rf]
 • ventilacija [VE]
 • % izdihanega kisika [FeO2]
 • poraba kalorij [EE]
 • ventilacijski ekvivalent VE/VO2]
 • volumen vdiha [TV]
 • ekonomičnost
Share This